آشنايي با نرم افزار آنلاين آمار توصيفي

کار با نرم افزار آمار توصيفي فوق العاده راحت است و در صورت آماده بودن داده هاي شما کمتر از 20 ثانيه طول مي کشد

قبل از شروع کار با نرم افزار اکيدا توصيه مي شود داده هاي خود را در اکسل، spss يا هر نرم افزار ديگر آماده کنيد تا در اين نرم افزار به راحتي paste کنيد ( با ctrl+V )

مراحل:

1- وارد کردن ايميل معتبر:

ايميل خود را وارد کنيد تا اجازه ورود به نرم افزار به شما داده شود

2- ورود به نرم افزار:

دکمه ورود به نرم افزار را بزنيد

3- مرحله ورود اطلاعات:

تعداد سطرها و ستون ها را وارد کرده و دکمه ايجاد جدول را بزنيد تا جدول تشکيل شود

سطرها همان مشاهدات و ستون ها همان متغيرها هستند.

در سلول اول جدول تشکيل شده يکبار کليک کنيد تا انتخاب شود، سپس داده هاي خود را از اکسل، spss يا ... کپي گرفته و با Ctrl+V در نرم افزار paste کنيد. البته مي توانيد داده ها را دستي وارد کنيد ولي اين کار براي پروژه هاي بزرگ توصيه نمي شود.دکمه دريافت خروجي را بزنيد

 

4- دريافت خروجي

خروجي شامل تعداد، تعداد ازدست رفته، ميانگين، واريانس، انحراف معيار، ميانه، مينيمم، ماکزيمم، دامنه، جمع، چولگي و کشيدگي است

هم چنين چارک ها هم در جدول جداگانه وجود دارد

در اين قسمت همچنين در قسمت جواب مي توانيد فايل جواب به همراه گزارش خام (نحوه به دست آمدن خروجي) را دانلود کنيد

با کليک بر روي نمايش تمام صفحه يک صفحه که فقط شامل گزارش است به شما نمايش داده مي شود

با کليک بر روي پروژه جديد مي توانيد يک پروژه ديگر اجرا کنيد.

به همين راحتي:)