آشنايي با محيط نرم افزار تحليل مولفه هاي اصلي

کار با نرم افزار آنلاين تحليل مولفه هاي اصلي(pca) فوق العاده راحت است و در چند ثانيه مي توانيد گزارش کامل خروجي دريافت کنيد


نرم افزار 3 مرحله دارد:

مرحله 1: ورود نام    >  مرحله 2: ورود اطلاعات و داده    >  مرحله 3: دريافت خروجي

 

مرحله 1: ورود نام

 
مرحله 2: ورود اطلاعات و داده
 
 
 
مرحله 3: دريافت خروجي
 
 
 
نماي تمام صفحه خروجي
 
 
 
دريافت فايل دانلودي خروجي