نرم افزار آنلاين خوشه بندي kmeans

ويژگي هاي نرم افزار خوشه بندي k-means:

شما در اين نرم افزار کافي است داده ها و تعداد خوشه ها را وارد کنيد.


گزارش خروجي نرم افزار شامل موارد زير است:                                                                                                 

 1. مراکز خوشه ها
 2. مجذور فاصله ­ي داده­ هاي يک خوشه تا مرکز
 3. تعداد داده­ ها در هر خوشه
 4. فاصله بين خوشه اي
 5. فاصله مجموع
 6. فاصله مجموع کل
 7. شکل مربوط به فاصله مجموع در تعداد خوشه هاي مختلف و
 8. جدولي که نشان مي دهد هر داده مربوط به کدام خوشه است.

فايل هاي دانلودي نرم افزار شامل موارد زير است:                      

 1. گزارش خروجي نرم افزار (فايل HTML)
 2. گزارش خام word
 3. فايل آموزش

شما به راحتي مي توانيد شکل و جداول را از فايل HTML کپي کرده و در گزارش خام word قرار دهيد و يک گزارش کامل داشته باشيد.


تصاوير محيط نرم افزار آنلاين خوشه بندي K-means


ويژگي هاي نرم افزار:    

 1. عدم محدوديت در تعداد خوشه ها و جدول داده ها
 2. کاربري فوق العاده آسان
 3. راهنماي فارسي و کامل
 4. اين نرم افزار داراي جدولي است که به راحتي مي توانيد داده هاي خود را از  اکسل با copy و paste  کنيد.
 5. محيط جدول شبيه اکسل است و کار با اکسل را براي شما تداعي مي کند.
 6. سرعت بالاي اجرا
 7. امکان استفاده از نسخه دمو

  قيمت:

 • بسته 1 تايي    4000 تومان  (1 بار اجراي نرم افزار)
 • بسته 3 تايي   6000 تومان   (3 بار اجراي نرم افزار) 
 • بسته 5 تايي   9000 تومان   (5 بار اجراي نرم افزار)
 • بسته 7 تايي   11000 تومان (7 بار اجراي نرم افزار)

زمان انقضاي کليه بسته ها 1 ماه (30 روز) است