نرم افزار آنلاين ضرب دو ماتريس

نرم افزار آنلاين ضرب دو ماتريس

به زودي

اين نرم افزار کاملا رايگان است

  • بدون محدوديت در اجرا:

 به هر تعداد که خواستيد به طور رايگان مي توانيد از اين نرم افزار استفاده کنيد

  • کاربري راحت:

به راحتي مي توانيد ماتريس اول و دوم را وارد کرده و با يک کليک اين دو ماتريس را در هم ضرب کنيد

  • قابليت copy و :paste

شما به راحتي مي توانيد اعداد خود را در اکسل وارد نموده و در نرم افزار paste کنيد.

  • بدون محدوديت:

 حداکثر تعداد سطرها و ستون هاي ماتريس ها در اين نرم افزار دويست و پنجاه بوده که مي توان گفت تقريبا بدون محدوديت است.

  • خروجي:

خروجي اين نرم افزار يک فايل HTML است که به راحتي مي توانيد داده هاي آن را در اکسل يا هر نرم افزار ديگري copy و  paste  کنيد.