نرم افزار DEA (تحليل پوششي داده ها)

 نرم افزار DEA(تحليل پوششي داده ها)

در اين نرم افزار شما به راحتي مدل خود را تشکيل داده، اعداد را وارد نموده و گزارش خروجي را به طور کامل دريافت مي کنيد.

 


گزارش خروجي نرم افزار شامل موارد زير است:

نسخه جديد نرم افزار به سايت سافت گستر منتقل شده است. لطفا وارد شويد

1- مقدار کارايي

2- گروه­ هاي مرجع

3- تعداد مرجع شدن هر واحد

4- مقادر لاندا (ضرايب واحدهاي مرجع)

5- مقادير کمبود

6- مقادير مازاد

7- مقادير متغيرهاي مدل اوليه vi(ضرايب ورودي ها) و ur(ضرايب خروجي­ ها)

8- مقدار متغيرهاي کمکي در مدل اوليه

و ...


انواع مدل DEA

1- مدل هاي پايه (CCR و BCC و ...)

2- مدل اندرسون – پيترسون (فوق کارا)

3- مدل جمعي


انواع بازده نسبت به مقياس:

1-  crs  (بازده ثابت نسبت به مقياس)

2-  vrs  (بازده متغيرنسبت به مقياس)   

3-  irs   (بازده صعودي نسبت به مقياس)  

4-  drs  (بازده نزولي نسبت به مقياس)  

5-  free disposability hull)   fdh)  


فايل هاي دانلودي نرم افزار شامل موارد زير است:

  1. گزارش خروجي نرم افزار (فايل HTML)
  2. گزارش خام word

شما به راحتي مي توانيد مقادير را از فايل HTML کپي کرده و در گزارش خام word قرار دهيد و يک گزارش کامل داشته باشيد.


      آموزش نرم افزار آنلاين تحليل پوششي داده ها           تصاوير محيط نرم افزار آنلاين تحليل پوششي داده ها


براي تفسير خروجي هاي هاي نرم افزار از اين فايل آموزشي مي توانيد استفاده کنيد: دانلود

براي دانلود رايگان کتاب، مقالات به روز در رابطه با DEA کليک کنيد: لينک


ويژگي نرم افزار:

  • قابليت copy و paste از اکسل، شما به راحتي مي توانيد داده ها را از اکسل وارد نرم افزار کنيد. با انجام اين اين کار در کمتر از 30 ثانيه خروجي خود را دريافت مي کنيد.
  • عدم محدوديت در تعداد واحدها، ورودي ها و خروجي ها
  • کاربري فوق العاده آسان
  • راهنماي فارسي و کامل
  • خروجي کامل
  • سرعت بالاي اجرا
  • امکان استفاده از نسخه دمو(رايگان ولي با محدوديت) جهت آشنايي با محيط نرم افزار

قيمت:

بسته 1 تايي   15000 تومان        (1 بار دريافت خروجي ) - زمان انقضا 2 ماه

بسته 10 تايي   25000 تومان   (10 بار دريافت خروجي ) - زمان انقضا 2 ماه

بسته 20 تايي   40000 تومان   (20 بار دريافت خروجي ) - زمان انقضا 2 ماه

بسته نامحدود   80000 تومان   (نامحدود دريافت خروجي ) - زمان انقضا 1 ماه

 


اگر به هر دليلي تمايل نداريد نرم افزار را اجرا کنيد، داده ها و مشخصات مدل خود را براي ما بفرستيد تا ما براي شما اجرا کنيم. لينک سفارش

 

نسخه جديد نرم افزار به سايت سافت گستر منتقل شده است. لطفا وارد شويد

 

نسخه دمو رايگان است ولي محدوديت دارد