نرم افزار آنلاين برنامه ريزي خطي

ويژگي هاي نرم افزار برنامه ريزي خطي:

در اين نرم افزار شما به راحتي مدل برنامه ريزي را تشکيل داده، اعداد را وارد نموده و به راحتي خروجي را دريافت مي کنيد.


گزارش خروجي نرم افزار شامل موارد زير است:

 • مقدار بهينه تابع هدف
 • مقادير بهينه متغيرها
 • مقادير دوگان محدوديت­ها
 • مقادير دوگان متغيرها
 • دامنه تغييرات اعداد سمت راست
 • دامنه تغييرات ضرايب تابع هدف

فايل هاي دانلودي نرم افزار شامل موارد زير است:

 1. گزارش خروجي نرم افزار (فايل HTML)
 2. گزارش خام word

شما به راحتي مي توانيد مقادير را از فايل HTML کپي کرده و در گزارش خام word قرار دهيد و يک گزارش کامل داشته باشيد.


تصاويري از محيط نرم افزار آنلاين برنامه ريزي خطي


ويژگي نرم افزار:

 • عدم محدوديت در تعداد متغيرها و محدوديت ها
 • کاربري فوق العاده آسان
 • راهنماي فارسي و کامل
 • خروجي کامل
 • سرعت بالاي اجرا

 • بسته 1 تايي   5000 تومان     (1 بار اجراي نرم افزار)
 • بسته 3 تايي   7500 تومان     (3 بار اجراي نرم افزار) 
 • بسته 5 تايي   11000 تومان   (5 بار اجراي نرم افزار)
 • بسته 7 تايي   14000 تومان   (7 بار اجراي نرم افزار)

زمان انقضاي کليه بسته ها 1 ماه (30 روز) است