نرم افزار آنلاين fuzzy saw

نرم افزار saw فازي

Saw فازي (fuzzy saw)  يا مدل مجموع ساده وزني فازي، يکي از روش هاي تصميم گيري چندشاخصه است که از در رتبه بندي مواردي به کار مي رود که داده ها دقيق نسيتند و عدم قطعيت وجود دارد.

در اين نرم افزار شما به راحتي داده ها را وارد نموده و گزارش خروجي را به طور کامل دريافت مي کنيد.

گزارش خروجي نرم افزار شامل موارد زير است:       

 • جدول تجميع نظر خبرگان
 • جدول نرماليزه شده
 • جدول نرماليزه شده وزين
 • مقادير نهايي فازي
 • مقادير ديفازي شده
 • رتبه بندي
 • نموداررتبه بندي گزينه ها بر اساس مقادير ديفازي شده

 ويژگي نرم افزار saw فازي:

1- خروجي کامل

2- خروجي مرحله به مرحله: بدين معني که جدول مربوط به هر يک از مراحل fuzzy saw در خروجي وجود دارد.

2- کاربري آسان

3- راهنماي فارسي

4- امکان copy و paste کردن داده ها در نرم افزار.


قيمت:

 • نسخه دمو - رايگان ولي با محدوديت
 • بسته 1 تايي   9000   تومان      (1 بار اجراي نرم افزار)
 • بسته 3 تايي   12500   تومان   (3 بار اجراي نرم افزار) 
 • بسته 5 تايي   20000 تومان     (5 بار اجراي نرم افزار)
 • بسته 7 تايي   25000 تومان     (7 بار اجراي نرم افزار)

زمان انقضاي کليه بسته ها 1 ماه (30 روز) است


اگر به هر دليلي تمايل نداريد نرم افزار را اجرا کنيد، داده ها و مشخصات مدل خود را براي ما بفرستيد تا ما براي شما اجرا کنيم. لينک سفارش


 

نسخه دمو رايگان است ولي محدوديت دارد