نرم افزار آنلاين waspas

Waspas يا (Weighted Aggregates Sum Product Assessment) يکي از تکنيک هاي نوين تصميم گيري است. اين مدل در سال 2012 ارائه شده و به عنوان يکي از روش هاي  MCDM  قوي شناخته شده است. اين روش ترکيبي از مدل مجموع وزين  (WSM) و مدل حاصلضرب وزين (WPM)  است.

 

گام هاي waspas:

1- نرمال سازي ورودي

2- تشکيل ماتريس داده هاي نرمال وزين (جمعي)

3- تشکيل ماتريس داده هاي نرمال وزين (ضربي)

4- محاسبات نهايي و رتبه بندي گزينه ها

 

ويژگي نرم افزار waspas:

1- خروجي کامل

2- خروجي مرحله به مرحله: بدين معني که جدول مربوط به هر يک از مراحل waspas در خروجي وجود دارد.

2- کاربري آسان

3- راهنماي فارسي

4- امکان copy و paste کردن داده ها در نرم افزار.

نرم افزار آنلاين waspas به زودي در سايت قرار مي گيرد

تا آماده شدن نرم افزار آنلاين براي انجام پروژه waspas  بروي دکمه زير کليک کنيد

در کمتر از 24 ساعت خروجي به شما تحويل داده مي شود

توجه شود که فايل داده هاي ورودي، وزن معيارها و نوع معيارها(مثبت يا منفي بودن) ارسال شود.

اگر سوالي داريد تماس بگيريد يا ايميل بزنيد(تماس با ما)