نرم افزار غربالسازي فازي

نرم افزار غربالسازي فازي

اين نرم افزار خيلي ساده طراحي شده و کار با آن بسيار راحت است.

کافي است داده هاي خود را وارد، يک دکمه را کليک و خروجي کامل را دريافت کنيد.

اين نرم افزار آنلاين است.

اين روش شامل چندين مرحله است که جدول مربوط به هر مرحله در گزارش خروجي وجود دارد.

 

ويژگي هاي نرم افزار:

  1. عدم محدوديت در تعريف تعداد معيارها، تعداد خبرگان و تعداد گزينه ها
  2. کاربري فوق العاده آسان
  3. راهنماي فارسي و کامل
  4. اين نرم افزار داراي جدولي است که مي توانيد داده هاي خود را از  اکسل يا جداول word و ... به راحتي copy وpaste  کنيد.
  5. امکان نام گذاري متغيرها
  6. محيط جدول شبيه اکسل است و کار با اکسل را براي شما تداعي مي کند.
  7. سرعت بالاي اجرا

 

نرم افزار آنلاين غربالسازي فازي به زودي در سايت قرار مي گيرد

تا آماده شدن نرم افزار آنلاين براي انجام پروژه غربالسازي فازي  بروي دکمه زير کليک کنيد

در کمتر از 24 ساعت خروجي به شما تحويل داده مي شود

اگر سوالي داريد تماس بگيريد يا ايميل بزنيد(تماس با ما)