نرم افزار الکتره

ويژگي هاي نرم افزار ELECTRE III:

در نرم افزار ELECTRE III  کافيست معيارها( نوع معيار، وزن) و گزينه ها را تعريف کرده، مقادير آستانه(آستانه بي تفاوتي، آستانه برتري و آستانه وتو) را وارد نموده و بعد از ورود داده ها، گزارش خروجي را به طور کامل دريافت مي کنيد.

گزارش خروجي اين نرم افزار بسيار کامل بوده و شامل موارد زير است:

  • ماتريس هماهنگي
  • ماتريس ناهماهنگي براي تمام معيارها
  • ماتريس اعتبار
  • رتبه بندي صعودي
  • رتبه بندي نزولي
  • رتبه بندي نهايي
  • گراف خروجي

نرم افزار آنلاين الکتره III به زودي در سايت قرار مي گيرد

تا آماده شدن نرم افزار آنلاين براي انجام پروژه الکتره III بروي دکمه زير کليک کنيد

در کمتر از 24 ساعت خروجي به شما تحويل داده مي شود

اگر سوالي داريد تماس بگيريد يا ايميل بزنيد(تماس با ما)